opinie o Przedszkolu Montessori

Zapisy


Zapraszamy serdecznie dzieci 2,5-6 letnie.

Wpisowe jednorazowe 100,00 zł - bezzwrotne.

REKRUTACJA

Dyrektor  Przedszkola Niepublicznego Montessori Ślimaczkowo w Pile informuje, że trwają zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019.

 

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub o kontakt telefoniczny

   
   
   
   

Dyrektor Przedszkola – Agnieszka Romanowska


Karty zgłoszenia dziecka - do samodzielnego wydruku

Karta_zgloszenia_dziecka_5_6_letniego_pdf (pdf)

Karta_zgloszenia_dziecka_5_6_letniego (docx)

Karta_zgloszenia_dziecka_3_4_letniego_pdf (pdf)

Karta_zgloszenia_dziecka_3_4_letniego (docx)


1. Wypełnij formularz

 Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Montessori - Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie.
(pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe)
Rok szkolny: *
Imię, nazwisko dziecka: *
Data ur. dziecka (rrrr-mm-dd): *
PESEL dziecka: *


Dane o sytuacji rodzinnej dziecka:

Adres zamieszkania dziecka: *

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów): *

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów): *

1. Opiekun dziecka (np. mama) pracuje w: *

na stanowisku: *

tel.: *

e-mail: *

2. Opiekun dziecka (np. tata) pracuje w:

na stanowisku:

tel.:

e-mail:

Dodatkowe informacje o dziecku np. alergia, stała choroba, wady rozwojowe, itp.: *

Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola (imię i nazwisko, seria i nr dow. osob.): *

Dane osobowe zebrane są do celów pedagogiczno - administracyjnych, oraz do uzyskania szybkiego kontaktu z rodzicami (opiekunami) w sytuacjach szczególnych (np. choroba dziecka). Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) każdy ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia.

2. Czekaj na e-maila potwierdzającego

3. Spotkanie w przedszkolu i rozmowa z dyrektorem placówki