+48 730 435 919

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia:

6.30 - 8.30  Przyjmowanie dzieci

  • powitanie dzieci wg zasady Montessori, zabawy swobodne, ćwiczenia poranne

8.30 - 9.00 Śniadanie

  • utrwalanie Ćwiczeń Praktycznego Dnia: mycie rąk, nakrywanie do stołu,  mycie rąk i zębów po posiłku

9.30 - 11.00 Zajęcia programowe

  • zajęcia wstępne, swobodne wypowiedzi dzieci, praca z Kalendarzem Montessori, LEKCJA ROZWOJOWA, 3-STOPNIOWA LEKCJA NAZW, OBSERWACJE związane z wychowaniem kosmicznym, zajęcia dodatkowe

11.45 –12.15 Praca z materiałem Montessori

  • zajęcia grupowe (wprowadzenie nowego materiału) lub indywidualne (dziecko samo wybiera materiał, z którym chce pracować)

12.30-13.00 Obiad

  • Ćwiczenia Praktycznego Dnia: mycie rąk, nakrywanie do stołu, poprawne posługiwanie sie łyżką i widelcem, utrwalanie zasad dobrego wychowania przy stole

13.00-14.00 Relaksacja

  • Lekcja Ciszy wg pedagogiki M. Montessori, słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie książek

14.00 - 14.30 Podwieczorek

14.30 - 16.30 Zajęcia popołudniowe

  • swobodne zabawy dzieci według zainteresowań, zabawy na świeżym powietrzu
  • praca z materiałem Montessori, wybór materiału, przygotowanie miejsca, potem porządkowanie, praca w ciszy i skupieniu