+48 730 435 919

Praca z materiałem Montessori

„Warunkiem prawidłowego rozwoju i podejmowania przez dzieci aktywności jest przebywanie w bogatym, odpowiednio zorganizowanym, dostosowanym do właściwości fizycznych i psychicznych środowisku wychowawczym. Środowisko to powinno w jednej strony wychodzić naprzeciw rozwijającym się potrzebom dziecka, z drugiej zaś pozwalać mu je swobodnie i bez przeszkód realizować. Właściwie zorganizowane środowisko pomaga dziecku, zdaniem Montessori, w samorozwoju i samowychowaniu, wyzwala wewnętrzną motywację do działania i uczenia się”.

„Metoda Montessori w przedszkolu i szkole.

Kształcenie i osiągnięcia”

Sabina Guz