+48 730 435 919

Rytmika

Rytmika

Kształcenie rytmiczne dzieci w naszym przedszkolu obejmuje ćwiczenia na poczucie tempa (marsze, biegi, przyspieszenie i zwolnienie), na poczucie metryczne i realizację niektórych wartości rytmicznych ruchem. Podstawę rytmiki stanowią proste rytmicznie piosenki, rytmizowana mowa, gra na instrumentach. Dzieci mogą również realizować ruchem opowieści ruchowe. Poziom trudności uzależniony jest od wieku i możliwości percepcyjno-słuchowych dzieci.

Rytmika dąży również do przybliżenia dziecku podstawowych elementów dzieła muzycznego. To właśnie poprzez różnego rodzaju ćwiczenia pobudzająco-hamujące dziecko spotyka się z elementami, z których składa się muzyka: rytmika, melodyka, agogika, dynamika, artykulacja, kolorystyka, harmonika. Poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach dziecko uczy się słuchać, reagować, zapamiętywać, kojarzyć, wykorzystywać własne ciało, odpowiednio korzystać ze swojego głosu.

Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Jerszyńska