+48 730 435 919

O Montessori

Maria Montessori urodziła się we Włoszech. Była pierwszą włoską kobietą - lekarzem. Utworzyła niezawodny system wychowania dzieci w wieku przedszkolnym nazwany później metodą Montessori.

Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje odpowiedniego otoczenia, tak, aby mogło odkrywać nowe rzeczy, dostosowane do jego rozwoju. Materiał rozwojowy jest tak rozmieszczony w sali, aby tworzyć uporzadkowaną całość programową.

Można go podzielić na następujące kategorie:

  • materiał do ćwiczeń praktycznego dnia: pozwala na zdobycie umiejętności, by dbać o siebie i otoczenie,
  • materiał sensoryczny: wszechstronnie kształci zmysły, dziecko uczy sie polisensorycznie, potrafi nazywać i różnicować doznania,
  • materiał językowy: służy poznawaniu mowy i słowa pisanego, wzbogaca słownictwo dziecka i uwrażliwia na ten ważny aspekt naszego życia, jakim jest komunikacja,
  • materiał do matematyki: jest tak stworzony, że poprzez izolację trudności pozwala dziecku na wyodrębnienie poszczególnych zagadnień dotyczących arytmetyki i geometrii,
  • materiał tzw. wychowania kosmicznego: pomaga dziecku poznać i jednoczesnie zrozumieć świat, którego jest częścią (biologia, geografia, astronomia, historia).

Nauczyciel w pracy z dzieckiem metodą Montessori jest jego przewodnikiem, który daje "klucz do świata", pozwalając na indywidualne zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości. Nie narzuca, lecz prowadzi, ustępując miejsca naturalnej ciekawości i chęci poznawania nieznanego.

"Pomóż mi zrobić to samemu"
Maria Montessori