+48 730 435 919

Przedszkole

Przedszkole Niepubliczne Montessori Ślimaczkowo zaprasza dzieci, które lubią uczyć się, doświadczając wszystkimi zmysłami.

Wyznajemy zasadę: "nie ma niczego w umyśle, czego najpierw nie byłoby w zmysłach".

Realizujemy programy wychowania przedszkolnego zgodne z nową podstawą programową.

W cenie czesnego zapewniamy:

 • troskliwą i fachową opiekę nauczycieli w godzinach od 6.30 - 16.30,
 • atmosferę bezpieczeństwa i akceptacji,
 • indywidualne podejście do każdego dziecka,
 • zajęcia dydaktyczne obejmujące nową podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 • zajęcia z materiałem rozwojowym Montessori (dwa razy dziennie),
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia rozwijające zdolności matematyczne,
 • język angielski raz w tygodniu,
 • rytmika raz w tygodniu,
 • okolicznościowe imprezy i spotkania odbywające się w przedszkolu, np. bale, spotkania z ciekawymi gosćmi, wizyty teatrzyków,
 • wycieczki edukacyjne na teatrzyki, do kina, itd.