+48 730 435 919

Różowa wieża

Różowa wieża

Różowa wieża

Zestaw składa się z 10 różowych sześcianów, których wielkość zmienia się systematycznie od 1 cm do 10 cm.

Ćwiczenia z ich wykorzystaniem pozwalają rozwijać u dzieci umiejętność dostrzegania różnic w wymiarach klocków, porównywania ich wielkości, tworzenia serii, ze względu na wielkość oraz przyswojenia takich pojęć, jak:

  1. duży – mały,
  2. najmniejszy – największy,
  3. duży – większy – największy,
  4. mały – mniejszy – najmniejszy,
  5. mniejszy niż… - większy niż…